Luottamusmiehet

Luottamusmiestoiminta

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla tehyläinen luottamusmies. Hän hoitaa tehyläisten paikallista edunvalvontaa. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työehtosopimuksen tulkinnoista ja muista erimielisyysasioista, paikallisten järjestelyerien jakamisesta sekä työsuhdetta koskevista riita-asioista. Luottamusmiehen tehtävänä on turvata työrauha työehtosopimuksen ollessa voimassa ja välittää tietoa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies palvelee vain oman ammattiliittonsa jäseniä.

Luottamusmies auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 ♦ palkkaus ♦ työaika ♦ vuosiloma ♦ sairausloma ♦ perhevapaat ♦ työsopimus ♦ määräaikainen työsuhde

 

Luottamusmiehet kaudella 2021-2023

 

Pääluottamusmies Jeanette Juntunen jää loppuvuoden ajaksi pois tehtävistä, Jonna Seppälä siirtyy pääluottamusmiehen tehtäviin 4.7. alkaen

Pääluottamusmies: Jonna Seppälä (Paaskunnan asumisyksikkö)

Tavoitettavissa puhelimitse puh 040 579 7605,

sekä sähköpostilla jonna.seppala@kto-vs.fi